Cea de-a XIV-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
Cercetarea românească asupra mediului construit – bilanţ la un centenar al modernităţii


5 octombrie 2018
Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul central din Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14, 46 şi 55 (staţia B-dul Chişinău), autobuzele 101, 104, 243, şi 335 (staţia B-dul Chişinău), 253 (staţia Morarilor). Obiectivul conferinţei este de a prezenta tendinţele cercetării din domeniul construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale, cu accent pe contribuţia INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea domeniului. Accesul la lucrările conferinţei este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare. Înscrierea la eveniment este gratuită şi se poate se face exclusiv on-line la adresa de Internet https://docs.google.com/forms/d/1FsklBwD5Aro5wciJp0knSXnMVwZebr61nH7wR9Y888Y/viewform.