Date-limită / Deadlines
Trimitere rezumate, lucrări
Abstract & Paper Proceedings submissions
Înregistrare
Registration
Articole reviste
Journal submissions
Program final
Conference program
Conferinţa
Conference
07.09.2018
14.09.2018
14.09.2018
21.09.2018
05.10.2018


Program general / Overall schedule
08:00-09:00
Primirea şi înregistrarea participanţilor
Registration
09:00-11:00
Deschiderea lucrărilor
Opening speeches
11:00-12:00
Prezentări în plen
Plenary speeches
12:00-13:00
Pauză de masă, expoziţii, vizite, demonstraţii practice
Lunch, exhibitions, on site visits, demos
13:00-17:00
Secţiuni paralele
Parallel sessions
Program detaliat