Prezentări din cadrul celei de-a XVII*-a ediţii a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială / Presentations from the 17th research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development


  • Alexandru-Ionuţ Petrişor - Criza COVID-19 şi urbanismul: calamitate sau oportunitate?: text, audio