Instrucţiuni de redactare

INCD URBAN-INCERC oferă participanţilor posibilitatea publicării rezumatelor şi lucrărilor integrale în publicaţiile editate, accesibile pe pagina http://pub.incd.ro/, după cum urmează; lista include aceste publicaţii în ordinea crescătoare a importanţei acestora, dar şi a cerinţelor legate de conţinutul şi forma lucrării, publicarea fiind condiţionată în fiecare caz de către acceptarea conţinutului ştiinţific de către referenţi şi respectarea strictă a instrucţiunilor de redactare:
 • Rezumatele (redactate în limbile română (obligatoriu cu diacritice) şi engleză pentru autorii români, în limba engleză pentru autorii străini) se vor publica în „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, vol. 25, ISSN 2343-7537, publicaţie indexată în CiteFactor, ProQuest, Ulrich’s Web, Scipio, WorldCat şi Europa World of Learning / Routledge şi recunoscută CNCS – ştiinţe umaniste (inclusă în categoria B) – pagină: http://pub.incd.ro/AP/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 3 mai 2024.
 • Lucrările integrale redactate în limba română sau limbile engleză sau franceză se vor publica în volumul „Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului”, vol. 25, ISSN 2393-3208, indexat în CiteFactor, ProQuest, CEEOL, Scipio şi Ulrich’s Periodicals Directory şi recunoscut CNCS – ştiinţe umaniste (inclusă în categoria C) – pagină: http://pub.incd.ro/PP/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 3 mai 2024.
 • Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista Construcţii, ISSN 1221-2709 (indexată în 31 de baze de date şi biblioteci, inclusiv de către CNCSIS – categoria B+) – pagini: http://constructii.incd.ro/ sau http://pub.incd.ro/C/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 17 mai 2024.
 • Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii, ISSN 2069-0509 (indexată în 61 de baze de date şi 100 de biblioteci din întreaga lume şi recunoscută CNCS – ştiinţe umaniste (inclusă în categoria A) – pagini: http://uac.incd.ro/ sau http://pub.incd.ro/UAC/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 17 mai 2024.
  Pentru ca volumele de rezumate şi lucrări să poată fi disponibile participanţilor, nu se vor admite lucrări trimise spre publicare după data-limită, deşi participanţii înscrişi după 3 mai 2024 vor putea susţine comunicările. În cazul publicării în reviste, termenele-limită pot fi extinse la cerere. În alegerea revistei, participanţii din domeniul construcţiilor trebuie să ţină cont că pentru revista Construcţii sunt necesare articole cu un pronunţat caracter tehnic, care conţin o fundamentare matematică demonstrată prin ecuaţii şi prezintă rezultate experimentale, în timp ce revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii, având un auditoriu mai eterogen, publică şi articole cu un caracter mai general, care nu conţin neapărat ecuaţii şi rezultate experimentale. În schimb revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii impune autorilor condiţia existenţei unei bibliografii cu cel puţin 25 de titluri, axată în proporţie de 90% pe materiale publicate (articole de specialitate publicate în reviste sau volumele unor conferinţe, cărţi şi capitole de carte), şi într-o proporţie de cel puţin 80% pe articole publicate în reviste din fluxul principal, indexate ISI/Scopus. Alături de respectarea instrucţiunilor pentru autori, condiţia este obligatorie, nerespectarea sa conducând la neacceptarea articolelor trimise spre evaluare.

  Având în vedere faptul că evenimentul presupune atât efectuarea unor prezentări virtuale, cât şi publicarea unor materiale aferente acestora (rezumate şi lucrări integrale), organizatorii atrag în mod deosebit atenţia asupra faptului că gestiunea celor două se realizează în mod independent. Astfel, programul, ce va fi comunicat până pe 17 mai 2024, se întocmeşte exclusiv pe baza înscrierilor. Materialele trimise spre publicare nu se regăsesc în program dacă nu au fost înregistrate prin site-ul dedicat înscrierilor. De asemenea, materialele publicate nu preiau informaţii din cele furnizate la înscrierea prezentărilor.

  Vă rugăm să nu trimiteţi organizatorilor documente care nu sunt solicitate (prezentări Power Point sau alte materiale); singurele documente care trebuie trimise sunt rezumatele şi lucrările integrale, şi singurul format acceptabil este Word 2003 sau anterior (DOC). Documentele trimise în alte formate nu vor fi luate în consideraţie.

  Posterele vor avea formatul Adobe Acrobat (PDF) dimensiunea A4, vor folosi şablonul disponibil la adresa Internet http://conf.incd.ro/Doc/Sablon.ppt şi vor include titlul, autorii şi afilierea acestora, urmată de textul structurat pe următoarele secţiuni: 1. Context, 2. Materiale şi metode, 3. Rezultate şi discuţii, 4. Concluzii. Evidenţierea fiecărui sub-punct se va face folosind aceste cuvinte. În cazul în care respectarea acestei structuri este imposibilă, al doilea şi al treilea sub-punct pot lipsi sau pot fi înlocuite.

  Materialele publicate (rezumate, lucrări integrale şi articole in extenso) trebuie să respecte instrucţiunile de redactare specifice fiecărei publicaţii, disponibile pe paginile Internet specificate. Nerespectarea acestora duce la respingerea automată a lucrării sau rezumatului, ceea ce nu afectează posibilitatea susţinerii comunicării (orale sau poster) în conferinţă.

  Limba. Autorii români vor redacta rezumatul în limbile română (obligatoriu cu diacritice) şi engleză şi vor redacta lucrarea finală în limbile: română şi engleză pentru rezumat, română, engleză sau franceză pentru volumul conferinţei, engleză pentru ambele reviste. Posterele vor fi prezentate în limbile română, engleză sau franceză.

  Pentru regulile privind desfăşurarea lucrărilor conferinţei prin platforma Zoom, apăsaţi aici.