Cea de-a XIX-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
Efectul pandemiei COVID-19 asupra domeniului urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor: criză sau oportunitate?


13 mai 2021
Criza actuală „COVID-19” a confruntat omenirea cu provocări fără precedent. Măsurile implementate pentru limitarea propagării virusului au afectat toate domeniile, şi probabil vor afecta şi activităţile viitoare, prin regândirea lor pe termen lung. Toate activităţile au loc într-o nouă formă. Pornind de la aceste aspecte, obiectivul conferinţei este de a provoca o reflecţie asupra provocărilor adresate urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor în perioade de criză, în ideea că această criză poate constitui un punct de plecare pentru a reproiecta activităţile respective astfel încât acestea să se desfăşoare mai bine şi să reprezinte soluţii ale unor probleme care încă aşteaptă un răspuns.

Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC sub forma unei conferinţe virtuale, cu comunicări orale însoţite de un suport electronic (Power Point, Adobe Acrobat) prezentate prin share screen pe parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate. Prezentările pot fi făcute doar de participanţii înscrişi. Înscrierea este gratuită şi se poate face exclusiv on-line la adresa de Internet https://docs.google.com/forms/d/1lzJZSV7JfxrM0ecGlJVExGfmQxSbC54NoH1ponD1TPM/view. Autorii români vor înscrie toate informaţiile privind prezentarea – titlu, autori, afiliere – doar în limba română.

Atenţie! La finalul înregistrării, programul de navigare Internet va afişa o pagină de confirmare. Aceasta este singura confirmare a participării, nu se vor primi alte confirmări ale înregistrării prin e-mail. Organizatorii vor confirma, însă, primirea materialelor ce urmează a fi prezentate sau publicate, notificând autorii dacă acestea sunt acceptate ca atare sau indicând modificările necesare.