Cea de-a XXIV-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
Cercetări inovative în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului ca răspuns la provocările societale şi tehnologice


16 noiembrie 2023

Tema conferinţei se referă la dinamica domeniului construcţiilor în contextul recentelor provocări determinate de provocările societale şi tehnologice determinate de recenta criză pandemică, război sau inteligenţa artificială. Pornind de aici, obiectivul conferinţei este acela de a provoca o reflecţie asupra impactului evenimentelor din perioada recentă asupra sectorului construcţiilor, incluzând şi arhitectura, urbanismul şi amenajarea teritoriului, precum şi alte domenii conexe.

Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC sub forma unei conferinţe cu comunicări orale însoţite de un suport electronic (Power Point, Adobe Acrobat) prezentate pe parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate şi ateliere destinate prezentării şi dezbaterii rezultatelor unor proiecte de cercetare ale URBAN-INCERC, şi o sesiune postere. Prezentările orale pot fi făcute doar de participanţii înscrişi. Înscrierea este gratuită şi se poate face exclusiv on-line la adresa de Internet https://docs.google.com/forms/d/1pGuVMdxj1AmazYvDOrik_ze-g2wK6cQ-z_walPeU3PY/viewform. Autorii români vor înscrie toate informaţiile privind prezentarea – titlu, autori, afiliere – doar în limba română.

Atenţie! La finalul înregistrării, programul de navigare Internet va afişa o pagină de confirmare. Aceasta este singura confirmare a participării, nu se vor primi alte confirmări ale înregistrării prin e-mail. Organizatorii vor confirma, însă, primirea materialelor ce urmează a fi prezentate sau publicate, notificând autorii dacă acestea sunt acceptate ca atare sau indicând modificările necesare.