Cea de-a XVI-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
Oraşul inteligent: sinergii între urbanism, arhitectură şi construcţii


24 octombrie 2019
Provocările oraşului inteligent impun conlucrarea sinergică a specialiştilor din urbanism, arhitectură, construcţii şi domenii conexe – economie, sociologie, tehnologia informaţiei, ştiinţa mediului etc. Pornind de la acest aspect, obiectivul conferinţei este de a reflecta asupra proiectării oraşului inteligent din perspectiva construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale, cu accent pe interdependenţele necesare.

Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul central din Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14, 36, 46 şi 55 (staţia B-dul Chişinău), autobuzele 101, 104, 243 şi 335 (staţia B-dul Chişinău), 253 (staţia Morarilor) Accesul la lucrările conferinţei este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare. Înscrierea la eveniment este gratuită şi se poate face exclusiv on-line la adresa de Internet https://docs.google.com/forms/d/1FsklBwD5Aro5wciJp0knSXnMVwZebr61nH7wR9Y888Y/viewform.