Cea de-a XXV-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
Construcţiile şi provocările schimbărilor climatice


23 mai 2024

Tema conferinţei se referă la provocările schimbărilor climatice pentru domeniului construcţiilor, dar şi pentru arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi alte domenii conexe. Pornind de aici, obiectivul conferinţei este acela de a oferi o imagine asupra răspunsului acestor domenii la provocarea schimbărilor climatice prin soluţii inginereşti, de proiectare şi de planificare care să permită adaptarea mediului construit la efectele acestor schimbări, asigurând în acelaşi timp confortul şi siguranţa cetăţenilor.

Evenimentul va fi organizat online de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC sub forma unei conferinţe virtuale, cu comunicări orale însoţite de un suport electronic (Power Point, Adobe Acrobat) prezentate prin share screen pe parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate şi ateliere destinate prezentării şi dezbaterii rezultatelor unor proiecte de cercetare ale URBAN-INCERC, şi o sesiune postere virtuale, care vor fi afişate pe pagina conferinţei. Prezentările orale pot fi făcute doar de participanţii înscrişi. Înscrierea este gratuită şi se poate face exclusiv on-line la adresa de Internet https://docs.google.com/forms/d/1x1lCG451S3kdmogbvdedulrClbelmQlJ2maeuEh2KFc/viewform. Autorii români vor înscrie toate informaţiile privind prezentarea – titlu, autori, afiliere – doar în limba română.

Atenţie! La finalul înregistrării, programul de navigare Internet va afişa o pagină de confirmare. Aceasta este singura confirmare a participării, nu se vor primi alte confirmări ale înregistrării prin e-mail. Organizatorii vor confirma, însă, primirea materialelor ce urmează a fi prezentate sau publicate, notificând autorii dacă acestea sunt acceptate ca atare sau indicând modificările necesare.