Pagina conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
Website of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development
Ediţia a XXIV-a (16 noiembrie 2023)
24th edition (16 November 2023)


Ed. 24