Pagina conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
Website of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development
Ediţia a XXV-a (23 mai 2024)
25th edition (23 May 2024)