Date-limită / Deadlines
Trimitere rezumate, lucrări
Abstract & Paper Proceedings submissions
Înregistrare
Registration
Articole reviste
Journal submissions
Program final
Conference program
Conferinţa
Conference
27.09.2019
10.10.2019
10.10.2019
17.10.2019
24.10.2019


Program general / Overall schedule
08:00-09:00
Primirea şi înregistrarea participanţilor
Registration
09:00-11:00
Deschiderea lucrărilor, prezentări în plen
Opening speeches, plenary presentations
11:00-12:00
Pauză de masă, expoziţii, vizite, demonstraţii practice
Lunch, exhibitions, on site visits, demos
12:00-17:00
Secţiuni paralele
Parallel sessions